top of page

Evde kim otorite anne mi anneannemi?

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2019EVDEKİ İKİ GÜNEŞ

(ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE DİĞER AİLE BÜYÜKLERİNİN ETKİSİ


EVDEKİ İKİ GÜNEŞ

(ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE DİĞER AİLE BÜYÜKLERİNİN ETKİSİ)

Her ne kadar ülkemizde geniş aile yerini anne-baba-çocuktan oluşan çekirdek aileye bıraktıysa da, hatta yer yer büyüklerin otoritesine dayalı geleneksel aile anlayışı gerçekliğini korumaktadır. İster aynı daireyi paylaşmak, isterse aynı evi paylaşmak şeklinde olsun dede ve büyükannenin çocukla yakın teması sıklaştıkça, anne-babadan beklediğimiz ‘’eğitimde denge ve tutarlılık’’ ilkesi bozulmaktadır. Bu durumda anne veya baba dedeyi kırmamak için özen gösterirken dede veya büyükanne ‘’hayırların’’ tümüne ‘’evet’’ diyerek aşırı bir hoşgörülü yaklaşım içinde görünürler. Bu durumda ana-babasından olumsuz yanıt alan çocuk, soluğu büyükanne ve dede de alır ve istediğine bu yolla kavuşur. Büyükanne ve dede, hayatlarının sonbaharlarında, torunları tarafından sürekli sevilmek ve onların ilgisini diri tutmak amacıyla bu aşırı koruyucu tutumlarını sürdürürler. Bazı durumlarda da büyükler, kendi geleneksel terbiye yöntemlerinin en sağlıklı yöntem olduğuna inanırlar ister beslenme ister terbiye ile ilgili olsun kendi kızlarına veya oğullarına, çocuklarıyla ilişki fırsatını veremezler.

Bu konuda ana-baba, çocuğun eğitim ve gelişiminde sorumlu yetkin kişiler olduklarını unutmamalı, büyükanne ve dedeye terbiye konusunda mesafeli olmaları için ortam hazırlamalıdır. Gerekirse kırıcı olmadan çocuklarının yetiştirilmesi konusunda doğru olanı yapmak adına onların istedikleri yöntemleri kullanmayacaklarını belirtebilmemiz gerekir. (Yavuzer, 2002)

Çocuğumun aile dışındaki büyüklerle görüşmesini desteklemeli miyim?

Evet. Başka kimselerle çeşitli ilişkilerinin olması, çocuğunuz için son derece önemlidir. Fakat bu ilişkilerin ancak çocuğunuzun siz ve aile fertleriyle sağlam ve güven verici ilişkiler kurması ölçüsünde anlamlı ve olumlu sonuçlar vereceğini de bilmeniz gerekir. Sizin sevgi, şefkat kaynağı olduğunuzu ve herhangi bir tehdit edici durum karşısında, karşılığında hiçbir şey beklemeden, ona destek olacağınızı, onu koruyacağınızı bildiğinde; gerek yabancılar, gerekse akrabalar sosyal ilişkilerde gereken davranışların öğrenilmesi için son derece yararlı olacaktır.

Çocuğumun büyükanne ve büyükbabasıyla olan ilişkilerini

Desteklemem mi gerekir?

Küçük bir çocuğun çeşitli yaş gruplarından kimseleri tanıması ve yaşlı kimselerin sorunlara ve çeşitli durumlar karşısındaki tepkilerini öğrenip anlaması yerinde olacaktır. Örneğin çocuk, büyükbabasını yerde oynamak için eğilirken epey zahmet çektiğini görünce şaşacaktır. Ama aynı zamanda yaşlanma süreci konusunda bir fikir sahibi olacak ve farklı yaş grupları arasında çeşitli farklar olduğunu öğrenecektir. Bu tür bilgiler çocuk için son derece önemlidir. Günümüz yaşantısında genel eğilim ne yazık ki çocukları bir arada ve daha yaşlı kimselerden uzak tutmaktır ki bu tutum çocuklarda anlayışsızlık ve duygusuzluğa yol açacaktır.

38 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page